Mây Họa Ánh Trăng (Mùa 1) - Love In The Moonlight: Season 1

22/08/2016
Đánh giá của bạn: 0
0 0 đánh giá

Một lần vì bức thư tình viết giúp cho khách hàng mà khiến cho cô gái trẻ không thân phận này gặp được Thế tử Hyomyeong .Nhưng hai người hiển nhiên không biết về thân phận thực sự của nhau,thế tử vẫn tưởng cô là đàn ông còn cô vẫn nghĩ thế tử là một khách hàng bình thường.Nhưng rắc rối ập đến khi thế tử Hyomyeong bắt đầu quan tâm cô và các hoạn quan trong triều đình nhận ra điều đó.

Các Tập Phim

Đã được chia sẻ 0

Bình Luận