Phim Russia

Infiltration
5.2

Infiltration

Ivan bắt đầu thực hiện một nhiệm vụ nguy hiểm tới Syria để cứu cựu chỉ huy Gray sau khi bị ISIS bắt giữ.
Nhân Mã - Centaur (2023)
7

Nhân Mã - Centaur (2023)

Liza works at night, a taxi ride for her is a moment of much-desired peace. The driver Sasha inspires confidence, he knows the approach to the ...
Pinocchio: A True Story
4.7

Pinocchio: A True Story

Cậu bé Pinocchio chạy trốn khỏi người tạo ra thiên tài Jepetto cùng với chú ngựa Tibalt để nhìn ra thế giới và tham gia vào đoàn xiếc lưu động do ...
Tín Hiệu Diệt Vong - Project Gemini (2022)
1

Tín Hiệu Diệt Vong - Project Gemini (2022)

Các nhà khoa học chạy đua với thời gian ít ỏi để tạo ra một cỗ máy giúp cho con người sống sót trên một hành tinh mới trước khi thảm họa tận thế ...
Profile
6.8

Profile

2021

Profile

Đang tìm cách điều tra các kỹ thuật tuyển dụng của ISIS để thu hút phụ nữ đến Syria, một nhà báo đã tạo hồ sơ Facebook của một người theo đạo Hồi.
Selfi#Selfie
4.9

Selfi#Selfie

Bốn cuốn tiểu thuyết của niên giám điện ảnh được thống nhất bởi một chủ đề chung – tất cả những điều quan trọng nhất đều xảy ra trong thực ...