Phim West Germany

Return Of Sabata
5.8

Return Of Sabata

Master gunslinger Sabata arrives in Hobsonville, a town completely owned by McIntock, a robber baron who is taxing the inhabitants for the cost ...
Thêm Vài Đồng Xu Lẻ - For A Few Dollars More (1965)
8.3

Thêm Vài Đồng Xu Lẻ - For A Few Dollars More (1965)

Bộ phim For a Few Dollars More (Thêm Vài Đồng Xu Lẻ) bắt đầu bằng việc lần lượt giới thiệu 3 nhân vật chính. Đầu tiên là đại tá Mortimer đến ...
Divine Emanuelle
3.7

Divine Emanuelle

Cô con gái nhỏ của Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ bị lôi kéo vào một giáo phái “tình yêu tự do” hippie tên là “Những đứa con của ánh ...
Playing With Love
5.7

Playing With Love

Laura và Fabrizio đã gặp nhau vào mùa hè trong rừng bởi ngôi nhà mùa hè của cha mẹ cô.
A Fistful Of Dollars
8

A Fistful Of Dollars

Người đàn ông không tên bước vào ngôi làng San Miguel của Mexico giữa cuộc đấu tranh quyền lực giữa ba anh em nhà Rojo và cảnh sát trưởng John Baxter.