Sinh Vật Gyeongseong - Gyeongseong Creature: Season 1

22/12/2023
Đánh giá của bạn: 0
0 0 đánh giá

Ở Gyeongseong năm 1945, giữa thời kỳ Seoul bị thực dân thống trị, một doanh nhân và một do thám chiến đấu để sinh tồn và đối mặt với quái vật sinh ra từ lòng tham của con người.

Các Tập Phim

Đã được chia sẻ 0

Bình Luận