Doom Patrol: Phần 1 - Doom Patrol: Season 1

15/02/2019
Đánh giá của bạn: 0
0 0 đánh giá

Set after the events of Titans, the Doom Patrol – consisting of Robotman, Negative Man, Elasti-Woman, and Crazy Jane, and led by Dr. Niles Caulder / The Chief – receive a mission from Cyborg that they cannot ignore and will change their lives.

Các Tập Phim

Đã được chia sẻ 0

Bình Luận