Bạn cần gửi thông báo gì?
👆🏻
613 Lượt Xem
Khali The Killer

Khali The Killer

Khali (Richard Cabral) is a murderer and commits his murders in East L.A. His last job is the first time that his actions make him think about what he does for living. 02/11/2017 USA 89 Phút R
Đánh giá của bạn: 0
0 0 đánh giá

Đạo diễn phim Khali The Killer

Jon Matthews
Đạo diễn

Diễn Viên đóng Khali The Killer

Tóm Tắt Nội Dung phim Khali The Killer

Khali (Richard Cabral) is a murderer and commits his murders in East L.A. His last job is the first time that his actions make him think about what he does for living.

Khali The Killer
Khali The Killer
Khali The Killer
Khali The Killer
Tựa Đề Gốc Khali the Killer
Đánh giá IMDB 4.7 29 đánh giá
Đánh Giá TMDB 6 3 đánh giá
Đã được chia sẻ 0

Có Thể Bạn Muốn Xem

Breaking In
Bố Già Sát Thủ - Blood Father (2016)

Bình Luận