The Boys 1x1

The Name of the Game

When a Supe kills the love of his life, A/V salesman Hughie Campbell teams up with Billy Butcher, a vigilante hell-bent on punishing corrupt Supes — and Hughie’s life will never be the same again.

The Boys: 1×1
The Boys: 1×1
25/07/2019
Đã được chia sẻ 0

The Boys season 1

(2) bình luận

  • xem 4k trên màn Full HD+ có như xem trên màn 4k không ad?

    • tuỳ kích thước màn hình của bạn nữa, phim 4K nên xem trên màn hình có độ phân giải trên 4K và kích thước khoảng 65inch thì mới nhận thấy độ nét và chất lượng thế mạnh của phim có độ phân giải 4K 😍

Bình Luận