Phim thuộc thể loại martial arts

Khách Sạn Long Môn - Dragon Inn (1967)
7.4

Khách Sạn Long Môn - Dragon Inn (1967)

Khi những đứa trẻ của một vị tướng bị hành quyết bị truy đuổi vào năm 1457 ở Trung Quốc, một số kiếm sĩ anh hùng đã can thiệp.
Vua Phá Hoại - Love On Delivery (1994)
6.8

Vua Phá Hoại - Love On Delivery (1994)

Với quyết tâm thách đấu đối thủ để ghi điểm với người trong mộng, chàng trai bưu tá theo học thứ kung fu nửa vời từ một vị sư phụ có tuổi bịp bợm.
Thiếu Lâm Môn - Hand Of Death (1976)
6.1

Thiếu Lâm Môn - Hand Of Death (1976)

Một người sống sót sau cuộc tấn công vào một nhóm nổi dậy chống lại sự xâm lược của người Mãn Châu vào Trung Quốc tạo ra kỹ thuật chiến đấu Goose ...