Phim thuộc thể loại barbecue (bbq)

Khổng Lồ - Giant (1956)
7.6

Khổng Lồ - Giant (1956)

Sử thi trải dài bao trùm cuộc đời của một chủ trang trại gia súc ở Texas cùng gia đình và các cộng sự của anh ta.