Phim thuộc thể loại băng đảng rock

Bình Minh Chết - Dawn Of The Dead (1978)
7.9

Bình Minh Chết - Dawn Of The Dead (1978)

Đây là phiên bản cũ khác với bản Dawn of the Dead do Universal làm lại và phát hành năm 2004. Một dịch bệnh kì lạ khiến cho cả thành phố trở ...