Phim thuộc thể loại bach tuoc

Deep
4.3
Trailer

Deep

2017

Deep

In 2100, when humanity has abandoned the earth, a colony of extravagant creatures still thrives in the deepest abyss of the ocean.
Octopussy
6.6

Octopussy

1983

Octopussy

James Bond được gửi đến để điều tra sau khi một đặc vụ đồng đội 00 00 được tìm thấy đã chết với một quả trứng Fabergé vô giá. James Bond theo dõi ...