Phim thuộc thể loại bac kinh

Lão Pháo Nhi - Mr. Six
0

Lão Pháo Nhi - Mr. Six

Lão Lục (Phùng Tiểu Cương), vốn là trùm thế lực ngầm cũ tại Bắc Kinh, sau nhiều năm lăn lộn, ông không thích ứng được với sự thay đổi của thời ...