Phim thuộc thể loại atlanta

Driving Miss Daisy
7.4

Driving Miss Daisy

The story of an old Jewish widow named Daisy Werthan and her relationship with her colored chauffeur Hoke. From an initial mere work relationship ...
Gone With The Wind
8.1

Gone With The Wind

Cô con gái hư hỏng của một chủ đồn điền tốt bụng bị buộc phải sử dụng mọi cách để cô thoát khỏi cảnh nghèo đói, theo sau sự tàn phá của Thiếu ...