Phim thuộc thể loại aspiring musician

Clouds - Clouds (2020)
7.5

Clouds - Clouds (2020)

Nhạc sĩ trẻ Zach Sobiech phát hiện ra căn bệnh ung thư của mình đã di căn, khiến anh chỉ còn sống được vài tháng.