Phim thuộc thể loại aspiring actress

Thẳng Đứng - Straight Up (2019)
6.8

Thẳng Đứng - Straight Up (2019)

Todd là một người đồng tính nam hai mươi nói rõ, ám ảnh cưỡng chế, người mà nỗi sợ chết một mình khiến anh ta đi đến một kết luận khó hiểu: rốt ...