Phim thuộc thể loại arts expert

Ngài Bean - Bean (1997)
6.5

Ngài Bean - Bean (1997)

Bean là người coi sóc các bức tranh trong Viện bảo tàng Hoàng gia Anh. Ông chủ của anh muốn sa thải anh vì anh ngủ hầu như toàn bộ thời gian làm ...