Phim thuộc thể loại archbishop

The Forgiven
5.6

The Forgiven

Sau khi kết thúc Apartheid, Đức Tổng Giám mục Desmond Tutu gặp một kẻ giết người tàn bạo đang tìm kiếm sự cứu chuộc.