Phim thuộc thể loại approach

My Blueberry Nights
6.6
1080p

My Blueberry Nights

Elizabeth vừa trải qua một cuộc chia tay đặc biệt khó chịu, và giờ cô ấy đã sẵn sàng bỏ lại bạn bè và những kỷ niệm của mình khi theo đuổi ước mơ ...