Phim thuộc thể loại antarctica

Happy Feet
10

Happy Feet

2006

Happy Feet

Into the world of the Emperor Penguins, who find their soul mates through song, a penguin is born who cannot sing. But he can tap dance something ...
Eight Below
0

Eight Below

Tại Nam Cực, sau một cuộc thám hiểm với Tiến sĩ Davis McClaren, người huấn luyện chó kéo xe trượt tuyết Jerry Shepherd phải rời khỏi căn cứ địa ...