Phim thuộc thể loại anh hung mien dong

Trung Hoa Trượng Phu - Heroes Of The East
4.5

Trung Hoa Trượng Phu - Heroes Of The East

Cốt truyện dựa trên mối xung đột văn hóa giữa đôi vợ chồng trẻ với anh chồng người Trung Quốc và cô vợ người Nhật Bản. “Văn vô đệ nhất, võ vô đệ ...