Phim thuộc thể loại anh hung ca

Vua Của Các Vị Vua - King Of Kings (1961)
7.1

Vua Của Các Vị Vua - King Of Kings (1961)

Who is Jesus, and why does he impact all he meets? He is respected and reviled, emulated and accused, beloved, betrayed, and finally crucified. ...
Spartacus - Spartacus (1960)
7.9

Spartacus - Spartacus (1960)

Spartacus  được làm dựa trên một nhân vật lịch sử có thật, anh hùng nô lệ La Mã Spartacus. Anh vốn là một người Thracian vì muốn đánh đuổi bọn ...