Phim thuộc thể loại ân xá

Modern Times
8.5

Modern Times

The Tramp đấu tranh để sống trong xã hội công nghiệp hiện đại với sự giúp đỡ của một phụ nữ trẻ vô gia cư.