Phim thuộc thể loại alarm clock

Groundhog Day
8

Groundhog Day

Một nhân viên thời tiết T.V. tự ái, cùng với nhà sản xuất hấp dẫn nhưng xa cách và quay phim mawkish, được cử đến để đưa tin về Ngày Groundhog ở ...