Phim thuộc thể loại 4th century bc

Hercules
6

Hercules

2014

Hercules

Mười bốn trăm năm trước, một linh hồn bị dày vò đi trên trái đất không phải là người cũng như thần.