Phim thuộc thể loại 1st century

Vua Của Các Vị Vua - King Of Kings (1961)
7.1

Vua Của Các Vị Vua - King Of Kings (1961)

Who is Jesus, and why does he impact all he meets? He is respected and reviled, emulated and accused, beloved, betrayed, and finally crucified. ...
Caligula
5.4

Caligula

1979

Caligula

Sự lầm lạc đằng sau đế quốc Rome, câu chuyện sử thi về Hoàng đế điên cuồng của Rome.