Phim thuộc thể loại 1st century

Vua Của Các Vị Vua - King Of Kings (1961)
7.1

Vua Của Các Vị Vua - King Of Kings (1961)

Who is Jesus, and why does he impact all he meets? He is respected and reviled, emulated and accused, beloved, betrayed, and finally crucified. ...
Paul, Apostle Of Christ
6.7

Paul, Apostle Of Christ

Mạo hiểm với cuộc sống của mình, Luke mạo hiểm đến Rome để thăm Paul – vị tông đồ bị trói buộc trong xiềng xích và bị giam cầm trong phòng ...
Caligula
5.4

Caligula

1979

Caligula

Sự lầm lạc đằng sau đế quốc Rome, câu chuyện sử thi về Hoàng đế điên cuồng của Rome.