Phim thuộc thể loại 11/9

Giá Trị Cuộc Sống Là Gì - Worth (2021)
6.5

Giá Trị Cuộc Sống Là Gì - Worth (2021)

Kenneth Feinberg, một luật sư quyền lực của D.C được bổ nhiệm làm Thạc sĩ Đặc biệt của Quỹ 11/9, chống lại chủ nghĩa hoài nghi, quan liêu và ...