Phim Sun Lulu

Trường An Ba Vạn Dặm - Chang’An (2023)
7.6

Trường An Ba Vạn Dặm - Chang’An (2023)

Lấy bối cảnh Trung Quốc thời nhà Đường, vài năm sau khi Loạn An Sử do An Lộc Sơn đứng đầu nổ ra. Đồng Quan bại trận, Cao Thích buộc phải rút quân ...