Phim Pilou Asbæk

Woodshock
4.9

Woodshock

2017

Woodshock

Theresa, a haunted young woman spiraling in the wake of profound loss, is torn between her fractured emotional state and the reality-altering ...
A Hijacking
0

A Hijacking

Tensions are high after a Danish freighter is captured and held for ransom by Somali pirates, leading to weeks of high-stakes negotiations – and ...
Lucy Siêu Phàm - Lucy (2014)
6.4

Lucy Siêu Phàm - Lucy (2014)

Lucy là một cô gái trẻ bị bắt cóc bởi một nhóm tội phạm và bị đưa vào cơ thể một loại thuốc lạ. Thứ thuốc ấy vô tình rỉ ra và làm cho cô có siêu ...
Ben-Hur
5.7

Ben-Hur

2016

Ben-Hur

Một nhà quý tộc bị buộc tội sai lầm đã sống sót qua nhiều năm nô lệ để trả thù người bạn thân nhất đã phản bội mình.