Phim Joe Don Baker

Goldeneye
7.2

Goldeneye

1995

Goldeneye

James Bond phải vạch mặt người đứng đầu bí ẩn của Janus Syndicate và ngăn chặn nhà lãnh đạo sử dụng hệ thống vũ khí GoldenEye để gây ra sự trả ...
The Living Daylights
6.7

The Living Daylights

James Bond giúp một vị tướng Nga trốn thoát về phía tây. Anh ta sớm phát hiện ra rằng KGB muốn giết anh ta vì đã giúp Đại tướng. Một lát sau, Đại ...