Phim Enzo Cilenti

Nine
0

Nine

 

Nine

Guido Contini, một người kiêu ngạo, tự cho mình là trung tâm, cố gắng tìm kiếm ý nghĩa, mục đích và kịch bản cho nỗ lực làm phim mới nhất của ...
Lady Chatterley’S Lover
6.4

Lady Chatterley’S Lover

Một câu chuyện tình yêu đầu thế kỷ 20 vượt qua ranh giới giai cấp kể về câu chuyện huyền thoại và lãng mạn về mối tình của Lady Chatterley với ...