Phim Channing Tatum

Foxcatcher
7

Foxcatcher

2014

Foxcatcher

The greatest Olympic Wrestling Champion brother team joins Team Foxcatcher led by multimillionaire sponsor John E. du Pont as they train for the ...
The Eagle
6.2

The Eagle

2011

The Eagle

Vào năm 140 sau Công nguyên, hai mươi năm sau sự biến mất không thể giải thích được của toàn bộ Quân đoàn thứ chín ở vùng núi Scotland, nhân mã ...