Phim Billy Billingham

Xạ Thủ - The Gunman (2015)
5.8

Xạ Thủ - The Gunman (2015)

Tám năm trước, Jim Terrier và những cộng sự được trả tiền để khai trừ Bộ trưởng bộ khai thác mỏ của Cộng Hòa Dân Chủ Công-gô. Sau vụ ám sát, sự ...