Phim Bill Moor

Kramer Và Kramer - Kramer Vs. Kramer (1979)
7.8

Kramer Và Kramer - Kramer Vs. Kramer (1979)

Ted Kramer là một người đàn ông trong sự nghiệp, người mà công việc của anh ấy đến trước cả gia đình anh ấy.