Phim Bianca Bree

6 Bullets
0

6 Bullets

2012

6 Bullets

Một cựu lính đánh thuê nổi tiếng với việc tìm kiếm những đứa trẻ mất tích được thuê bởi một võ sĩ võ tổng hợp có con gái bị bắt cóc.