Phim Benjamin Lavernhe

Vị Khách Khiêu Tình - Curiosa (2019)
5.4

Vị Khách Khiêu Tình - Curiosa (2019)

Để trả hết nợ cho cha, Marie de Heredia kết hôn với nhà thơ Henri de Regnier, nhưng đó là Pierre Louÿs, người mà cô yêu, một nhà thơ cũng là một ...