Phim Benjamin Bollen

Thế Giới Kỳ Diệu Thượng Hải, Huyền Thoại Của Ladydragon - Miraculous World: Shanghai – The Legend Of Ladydragon (2021)
8.2
1080p

Thế Giới Kỳ Diệu Thượng Hải, Huyền Thoại Của Ladydragon - Miraculous World: Shanghai – The Legend Of Ladydragon (2021)

Để cùng Adrien đến Thượng Hải, Marinette sẽ đến thăm chú Wang, người đang tổ chức lễ kỷ niệm cho ông.