Phim Ben Browder

Chơi Khăm - Hoax (2019)
3.8

Chơi Khăm - Hoax (2019)

Một cuộc điều tra về một chuyến cắm trại bị sai sót biến thành một cuộc chiến sinh tồn khi một đội, bao gồm một chuyên gia linh trưởng tài giỏi ...