Phim Barbara Dirickson

Panda Paws - Panda Paws (2016)
5.1

Panda Paws - Panda Paws (2016)

Một bộ phim ngắn đóng vai trò là phần tiền truyện của Kung Fu Panda 3, trong đó Mei Mei và Bao thi đấu với nhau tại Lễ hội mùa xuân.