Phim Barbara Bauer

Kế Hoạch A - Plan A (2021)
6.4

Kế Hoạch A - Plan A (2021)

Đức năm 1945, Max, một người sống sót sau Holocaust người Do Thái, gặp một nhóm chiến binh cực đoan của người Do Thái kháng chiến, những người ...