Phim Bae Soo-bin

Thời Gian Trôi Qua - Me And Me (2020)
5.8

Thời Gian Trôi Qua - Me And Me (2020)

Tại một ngôi làng nhỏ ở Hàn Quốc, trong khi điều tra cái chết của hai người trong những hoàn cảnh kỳ lạ, một cảnh sát khó tính sẽ sống một trải ...