Phim Baat Leung-Gam

Vua Bịp - The Tricky Master (1999)
6
1080p

Vua Bịp - The Tricky Master (1999)

Cảnh sát chìm Leung Foon (Nick Cheung) đang gặp khó khăn trong việc triệt hạ hoạt động buôn bán bất hợp pháp do trùm tội phạm Ferrari (Wong Jing) ...