Phim Ava Ann Gale

Karen
1.9

Karen

2021

Karen

Một phụ nữ miền Nam phân biệt chủng tộc, người đã đi đến cực đoan để đánh đuổi những người hàng xóm da đen mới của mình.