Phim Arak Amornsupasiri

4 Kings
6.5

4 Kings

2021

4 Kings

Lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật về cuộc xung đột giữa các sinh viên từ bốn trường cao đẳng kỹ thuật khác nhau vào những năm 90, nơi bạo lực có ...
Cat A Wabb
10

Cat A Wabb

2015

Cat A Wabb

An assistant commercial director gets a big break when he has a chance to direct a commercial with a cat. But when a student trainee loses the ...
Single Lady
6.6

Single Lady

Successful author and media darling Bright is an icon of singledom. However, a fortune-teller’s warning of dire consequences resulting from ...