Phim Antonio Prieto

Một Nắm Đô La - A Fistful Of Dollars
0

Một Nắm Đô La - A Fistful Of Dollars

A Fistful of Dollars (Một Nắm Đô La): Một anh chàng cao bồi, vốn được coi là The Man with No Name, đi tới một thị trấn ở biên giới Mexico tên là ...
Một Nắm Đô La - A Fistful Of Dollars (1964)
8

Một Nắm Đô La - A Fistful Of Dollars (1964)

Một anh chàng cao bồi, vốn được coi là The Man with No Name, đi tới một thị trấn ở biên giới Mexico tên là San Miguel. Ở đây, anh bắt gặp một bầu ...