Phim Ann Curry

Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế - Inside Job (2010)
8.3

Cuộc Khủng Hoảng Kinh Tế - Inside Job (2010)

Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu diễn ra vào mùa Thu năm 2008 đã gây ra hàng triệu người mất việc làm và nhà cửa và đẩy Hoa Kỳ vào một cuộc ...