Phim Anja Schüte

Laura
5.9

Laura

1979

Laura

Một nhà điêu khắc người Pháp bị mù hoàn thành bức tượng con gái của một người bạn bằng cách sử dụng xúc giác của mình.