Phim Angela Tong

Tâm Niệm Phát Tài - Fat Choi Spirit (2002)
6.7

Tâm Niệm Phát Tài - Fat Choi Spirit (2002)

Andy là một tay chơi mạt chược nổi tiếng, anh đã từng làm cho cả gia đình tan gia bại sản vì niềm yêu thích đánh mạt chược của mình. Nhưng khi em ...