Phim Angela Lindvall

Kiss Kiss Bang Bang
7.5

Kiss Kiss Bang Bang

Một tên trộm vặt giả dạng diễn viên được đưa đến Los Angeles để thực hiện một buổi thử vai không chắc chắn và thấy mình đang ở giữa một cuộc điều ...