Phim Andy Griffith

Spy Khó - Spy Hard (1996)
5.4

Spy Khó - Spy Hard (1996)

Tướng Rancor độc ác có tầm nhìn của mình về sự thống trị thế giới và chỉ có một người đàn ông có thể ngăn chặn anh ta: Dick Steele, còn được gọi ...