Phim Andrew Bryniarski

Some Kind Of Hate
0

Some Kind Of Hate

When a troubled teen is subjected to severe bullying, he accidentally conjures the vengeful ghost of Moira Karp. Once a teenage girl pushed to ...
Batman Returns
8

Batman Returns

Đánh bại Joker, giờ đây Batman phải đối mặt với Chim cánh cụt – một cá nhân bị biến dạng và biến dạng, đang có ý định được chấp nhận vào xã ...